Vážení rodiče, milí členové,

v návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 8.10.2020 číslo 996 bude minimálně po dobu od 12.10.2020 do 25.10.2020 (včetně) zrušena veškerá sportovní činnost našeho sportovního klubu.
V pátek 9.10.2020 a o víkendu 10.-11.10.2020 proběhnou veškeré tréninky i ligové turnaje dle plánovaného programu (výjimka dle usnesení Vlády ČR ze dne 8.10.2020 číslo 995).
Všem členům a jejich rodinám přejeme hlavně pevné zdraví a budeme se těšit na další sportovní chvíle po skončení omezení.