Vážení rodiče, milí členové,

předem bych Vám chtěl poděkovat za aktivní přístup při vyplňování dotazníku, ve kterém jsme se Vás ptali na zájem o restart tréninků ve zbývající části školního roku a také na Vaše další pokračování v našem sportovním klubu.
Jelikož se u starších mládežnických kategorií (od mladších žáků) většina rodičů a členů přiklání k obnovení tréninků, rozhodli jsme se pro částečný restart halových tréninků. Protože však vzhledem k aktuální situaci ve společnosti a florbalu necítíme potřebu plného rozjezdu (ukončená ligová sezóna, neúčast na mimoligových turnajích apod.), stanovili jsme prozatím jeden trénink v týdnu. Uvědomujeme si, že jsme jako sportovní klub (potažmo celé florbalové prostředí) nedostáli v závěru sezóny všem závazkům ve vztahu k ligovým turnajům a tréninkům, i ve zbytku školního roku se náš režim omezuje, a proto samozřejmě budeme počítat "náhrady" členských příspěvků. O výši této kompenzace Vás budeme informovat a předpokládáme její zahrnutí jako slevu z příspěvků do sezóny 2020/2021. Pokud požadujeme jinou formu řešení, neváhejte nás kontaktovat.
Vzhledem k výše uvedenému jsme přistoupili k rozčlenění tréninkových složek (kategorií), resp. hráčů pro zbytek školního roku podle věkové struktury již nadcházející sezóny 2020/2021.
V příloze najdete přehledný souhrn věkových kategorií (včetně příslušných roků narození), se kterými bychom chtěli v příštím školním roce pracovat. Především bych se chtěl zmínit o ryze dívčích složkách, kde bychom se chtěli dále rozvíjet a rozšířit počet dívčích družstev. Dívčí trénink začíná již tento pátek 22.5.
V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit, případně přímo na Vašeho trenéra.  
 
Pravidla provozu v tělocvičnách:
Sraz hráčů dodržte, prosím, vždy nejméně 5 minut před plánovaným začátkem tréninku. Do haly budou hráči vpuštěni najednou po odchodu předchozí složky. Ve sportovní hale Házené se i nadále počítá s převlékáním v hledišti (bez možnosti využití šatny a sprch, a to zejména z důvodu vysokých nároků na následný úklid a dezinfekci prostředí), proto, pokud je to možné, doporučujeme dorazit na trénink již v oblečení do tělocvičny a s sebou mít suché věci na převlečení po tréninku.
Pro přípravku připravujeme odlišný program, který bude zaměřen na venkovní aktivity, a veškeré informace budeme rozesílat v předstihu emailem.
 
 
Těm z Vás, se kterými se již neuvidím osobně, bych chtěl popřát klidný zbytek školního roku, krásné prázdniny a hlavně pevné zdraví.
Věřím, že od září se pak setkáme v tělocvičnách již v běžném režimu.
Děkujeme za Vaši přízeň.